Vikarer 

Vilde Arnesen med.stud 5år

Silje Følkner med.stud 5år

Inger Steinum

Marit Seppola turnuslege

Fastleger

  • Morten Høyer
  • Ida Cronblad/har vikar 
  • Trond Hafstad 
  • Jon-Christer Ovanger 
  • Geir Pedersen 
  • Sylvi Korsan/har vikar 


Ansatte 

Christina Gamst 

  • kine Mikkelsen
  • Anja Gaup
  • Trine Hansen