1. Priser hos fastlegen
    gjeldende fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023
    Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget på kr 3040,- 

Prisliste 


Legetimer

(E-kosultasjoner, tlf konsultasjon,m.m) kr: 170 til 320


Tillegg

Erklæringer (skole,reise,førerkort,tt-kor m.m kr:200 til 1500


LAB

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m kr: 69
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m kr: 106
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m kr: 151
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr: 207
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v .Etter kostnad


Annet

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist kr: 175/320


Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette kr: Etter kostnad!

Fravær 2023


Morten Høyer: uke 36 - 39

Ida Cronblad: Permisjon (vikar Inger Steinum)

Trond Hafstad: uke 27-30

Jon-Christer: uke 28-30

Geir Pedersen: uke 25-30

Sylvi Korsan: Persmisjon (Vikar Cay Moi)

Info:

E-konsultasjon/Resept bestillinger er tilgjengelig når din fastlege har ferie, velg vikar i Helsenorge istedenfor fastlege!